Tarixim tərcümeyi halımdır: xəyanətlə dostluq üz-üzə

 

“Azərbaycanın Daxiliyyə naziri Behbud xan Cavanşirin də adının ermənilərin qara siyahısında olduğu xəbərini almışdıq. O arada Behbud xan zövcəsi və iki qardaşı ilə Parisə getmək üçün İstanbula gəldi. Özü vəziyyəti bilirdi, bizim Şahzadəbaşındakı evimizdə beş-altı gün gizli yaşadı. Ancaq rus olan xanımı bu məhbəs həyatına dözməyəcəyini söylədiyindən evlmizi tərk edlb, “Perapalas” hotelinə yerləşdilər. Ertəsi gün səhər tezdən anama (Sitarə xanım Vəzirovaya -M.T.) Behbud xanın axşam “Perapalas”a gələrkən bir erməni tərəfindən vurulduğu xəbəri gəldl. Anam dərhal “Perapalasa” getdi. Behbud xanın zövcəsi ilə qardaşlarını bizə gətirdi və məhkəmədə işi aparmaq üçün vəkil Heydər Rifət bəylə görüşdü. Heyder Rifət bəy onun təklifini memnuniyyətlə qəbul etdi”, – deyə həmin illərin canlı sahidi Əhməd bəy Ağayevin qızı, İstanbul unlve

Şirvanşahların hökmdarlarını nümunə kimi vermək olmur – TARİXÇİ

Müstəqil. Az tarixçi Kamran Əsədovla müsahibəni təqdim edir.

– Kamran bəy, siz AMEA-da işləyirsiniz?

– Bəli… Rəsmi olaraq dövlət büdcəsindən yeganə maaşım AMEA-nın Tarix institutundan gəlir. O da ki, 132 manatdır. Şükür, az deyil…

– Tarix İnstitunda işiniz nədir?

– AMEA-nın Tarix İnstitutunun Qafqaz şöbəsinin tarix üzrə fəlsəfə doktorantıyam.

– Hansı mövzuda müdafiə etmisiniz?

– 1918-1929-cu illərdə Azərbaycan Ermənistan münasibətlərində Zəngəzur məsələsi. Bununla bağlı Avropa ölkələrinin indeksli elmi jurnallarında məqalələrim çıxıb. Ermənilərin tarixi Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurda törətdiyi qırğınlar və faciələr, eyni zamanda Zəngəzurun tarixi ilə bağlıdır.

– Maraqlıdır, adamların etnik mənsubiyyətcə türk olub-

Nadir Şahın türklərlə bağlı planı: yeni millət yaratmaq və…

Xalqın alışıq olduğu Səfəvi cəhalətini bir fərmanla ortadan qaldırmaq olmazdı. Özəlliklə Avşar ölkəsinin aydınlanması və Səfəvi cəhalətindən arınması yolunda köçəri türklər ən böyük əngəl və təhlükə idilər. Nadir Şahın əmrlərini köçəri türklərə necə çatdırmaq olardı? Onların harada yaşadıqları və sayları bəlli deyildi. Köçəri toplumlarda əhalinin qeydiyyatını aparmaq mümkün deyildi. Buna görə də Səfəvi sonrası köçəri türklər elm, aydınlıq və doğru-dürüst sosial bir düzənin şəkillənməsi yolunda birinci əngəl olublar.

Köçəri həyat tərzi kəndiliyi şiddət, aqressivlik və despotizm doğurar. Köçəri toplumun sayı az olmaz, onlar böyük qruplar şəklində bir yerdə yaşaya bilməzlər. Bu üzdən çox tez parçalanıb daha kiçik qruplara bölünərlər. Tayfalar bir-birlərinin düşmənləri olarlar. Çünki istehsal yoxdur və insan istehsal edərkən təbiə

     Ehtişamına “süpürgə çəkilən” şəhər: Əski Kırım

(Artıq bir çox illərdir ki, Altaylardan başlamış Türk aləminin hər bir guşəsində eşidib öyrəndiyim xalq əfsanə və rəvayətlərini toplayaraq onların əsasında hekayələr yazmaqdayam. Ümid edirəm ki, bu fəaliyyətimin bəhrələri Türk topraqlarının əsil tarixi, habelə Türk düşüncə tərzi və amallarını üzə çıxarmaqla ortaq nöqtələri də açığa tutmaqa yardım edəcəkdir prof.dr. Minaxanim Təkləli)

 

                                                       Türk əfsanələri   

Cənnət vətən deyib gəldim Kırıma,

Bülbül qısqandıran bağlar yox olmuş.

Bu halı görüncə getdi ağrıma,

Ölülər məzarsız, sağlar yox olmuş…

Keçmiş zamanlarda qədim Kafa şəhərinə yaxın Çürük Su çayı üstündə