Xaqandan Vəziroğluna həcv

Tutmuş gözünü şöhrət ilə şan, Vəziroğlu,
Elmin yox imiş, varsa da ad-san, Vəziroğlu.

Üçdən biri sən yazdığının bir şeyə dəyməz,
Şairliyi zənn etmisən asan, Vəziroğlu.

Yersiz danışıb, hərzə deməkdənsə, susaydın !
Etdinmi biyabır özünü, can , Vəziroğlu ?!

Tutduqda savadsızca mənim şe’rimə nöqsan,
Bildinmi buraxdın neçə nöqsan, Vəziroğlu ?!

Vallahi də, billahi də, bir beytimə çatmaz,
Yüz il yazasan yüz dənə dastan, Vəziroğlu.

İnsaf elə, sən şe’rdə mənlə bacaransan ?!
Bir diqqət elə nisbətə : Xaqan- vəzir oğlu !

14,017 total views, 2 views today