Ədalət İzzətoğlu şeirləri…

ODLAR YURDUM AZƏRBAYCAN GÖZƏL¬Dİ Ay həzarat, sizə deyim sözümü, Bu dünyanın hər tərəfi gözəldi. Adamların həyatdakı dözümü, Həyatında sevinc günü gözəldi. Həsrət cəkən intizarlı günlərin, Müjdə dolu, bu həyatda illərin. Odlar yurdu vətənimdə dillərin, Ən gözəli, ana dilim gözəldi. Ulu…

Şeirimizə gələn BAHAR

Arada bir görün mənə, Qoy inanım varlığına. Sonra oturub nə dərd var Çəkim sənin sağlıgına.. Bir qucaq gileyəm sənə Umum, küsüm, sitəmlərim. Əllərimin adı sənsiz – “Mənim bir cüt yetimlərim” Bir məktub yaz, bir zəng elə Bilim hələ sağsan… yatım.…

Xaqandan Vəziroğluna həcv

Tutmuş gözünü şöhrət ilə şan, Vəziroğlu, Elmin yox imiş, varsa da ad-san, Vəziroğlu. Üçdən biri sən yazdığının bir şeyə dəyməz, Şairliyi zənn etmisən asan, Vəziroğlu. Yersiz danışıb, hərzə deməkdənsə, susaydın ! Etdinmi biyabır özünü, can , Vəziroğlu ?! Tutduqda savadsızca…

HİDAYƏT SƏFƏRLİ şeirləri

QOCALIR Əbədi nə var ki, fani dünyada, Bulağın suyu da axır,qocalır. Yağışı gətirən buluddan öncə, Şimşəyin özü də çaxır, qocalır. Gözəldi dağların güllü yamacı, Odur dərdlilərin dərdə əlacı. Olsa da məhəbbət, gözəllik acı, Göz də gözlüyünü taxır, qocalır. Dağların bağlanıb…