Şeirimizə gələn BAHAR

Arada bir görün mənə, Qoy inanım varlığına. Sonra oturub nə dərd var Çəkim sənin sağlıgına.. Bir qucaq gileyəm sənə Umum, küsüm, sitəmlərim. Əllərimin adı sənsiz...

Xaqandan Vəziroğluna həcv

Tutmuş gözünü şöhrət ilə şan, Vəziroğlu, Elmin yox imiş, varsa da ad-san, Vəziroğlu. Üçdən biri sən yazdığının bir şeyə dəyməz, Şairliyi zənn etmisən asan, Vəziroğlu....

HİDAYƏT SƏFƏRLİ şeirləri

QOCALIR Əbədi nə var ki, fani dünyada, Bulağın suyu da axır,qocalır. Yağışı gətirən buluddan öncə, Şimşəyin özü də çaxır, qocalır. Gözəldi dağların güllü yamacı, Odur...