Şəfa Vəli – KİRKİRƏ (hekayə)

Read Time:5 Minute, 41 Second

Kənddə Xıdır İlyas gününə möhtəşəm hazırlıqlar gedirdi. Qonşular seçilmiş buğdaları xəlbirləmək üçün bir-birini çəpərin üstündən haraylayırdılar. Usta İbrahim Allahın rəhmətinə gedəndən təkadamlıq xəlbirlər qıt olmuşdu. Usta özündən sonra dünyanın bu üzündə tez qırılan hacatı düzəldə biləcək bir şəyird qoymamışdı. Odur ki, kəndlilər məcburən Namaz kişinin ixtira etdiyi iri, ikiadamlıq xəlbirlərə möhtac qalmışdı. Xəlbirlənən buğdalar qovrulur, bez parçadan hazırlanmış süfrələrin üstündə soyudulur, ovuc-ovuc kirkirənin boğazından tökülmək üçün hazır vəziyyətə gətirilirdi. Qovrulmuş buğda-qovurğa kirkirənin boğazından keçərək üyüdülür, qovut olurdu.
Xıdır İlyas gününün özəlliyi qovut idi. Bu qovut bütün evlərdə bişirilirdi. Xıdır İlyas günündə axşamdan bir qab qovut dama qoyulurdu. İnanca görə, həmin gecə Xıdır İlyas damları gəzər, o qovutlardan dadardı. Bu isə növbəti məhsul ilinin daha da bolluqla keçməsinə onun verdiyi xeyir-dua olardı.
Bu il kənddə kirkirə də qəhətə çıxmışdı. Biri yuxarı məhəllədə Nizam arvadgildəydi. Hər ilin bu vaxtlarında Nizam arvadın eyni açılardı, o, babasının ona cehizlik hazırladığı kirkirəni toxunma xurcundan çıxarar, silər, təmizləyər, əzizləyə-əzizləyə qapıya gələnlərə amanat edərdi:
-Bax, ha, qadan ürəyimə, çalış sındırma. Kirkirə daşı köyrək olur, bircə yerindən oyxalansa, küsər, ovula-ovula gedər.
İkinci kirkirəni Səməd ötən yay düzəltmişdi. Hələ bu hacatı heç kim siftə eləməmişdi. Hamı güman edirdi ki, hacatın siftəsini Səməd özü edər. Amma, yaşı otuza çatsa da evlənmək fikrində olmayan Səməd tək yaşayırdı. Qonum-qonşunun dediyinə görə, o, bu il heç buğda xəlbirləməmişdi. Kənddə hamının növbəsini gözlədiyi vaxtda yalnız Bəxtiyar özündə Səməddən kirkirə istəmək cəsarətini tapdı. Bir gün axşamçağı Səmədin sevinərək, qürurlanaraq keçəyə bükdüyü təzə kirkirəsini Bəxtiyara verməsi hamının öz evində qovurğasını barmaqlarıyla qarışdırmağına səbəb oldu. Sonrakı gün növbə ona çata bilərdi-deyə hər kəs hazırlıqlı idi.
Səhər-səhər kəndə düşən hay qovurğaların bez süfrələrdə daha bərk-bərk bükülməsiylə həmahəng qapı və bacalardan içəri girirdi. Bəxtiyar axşam Səmədin kirkirəsini evə aparıb kiçik çadırın üstündə qurmuşdu. Boğazlıqdan tökülən ilk ovucdanca qovurğalar üyünmüşdü. Lakin, kirkirənin ətrafına qovutla birlikdə qan da axmağa başlamışdı. Qanlı qovut evin adamlarını heyrətə salmış, bütün gecəni yatmamışdılar. Obaşdan kirkirəni götürüb bulaq üstünə aparmışdılar. Tər-təmiz yuyulan kirkirəni evə gətirib işə başlayınca həmin hadisə təkrarlanmışdı. Kirkirənin hər fırlanışında çadırın üstünə qovutqarışıq qan axırdı. Kirkirənin bu qanlı hekayətindən sonra heç kimin Nizam arvadgilin doqqazında nöbətə durmaqdan başqa çarəsi qalmamışdı.
Səməd isə boynunu bükərək kənd camaatından qaçırdı. Bu qanlı qovut əhvalatında özünü nədə günahlandıracağını bilmirdi. Sadəcə, kənddəki qoca arvadların onu dilə-dişə salmaqları artıq onun da bacasından içəri təpilmişdi. Danışırdılar ki, guya Səməd lənətlənib. Hələ on yaşındaykən ata-anası köç yolunda arabanın altında qalıb ölmüşdü. Baxacaq kimsə olmadığından kənd camaatı onu aralıqda böyütmüşdü. Gündüzlər aralıqda dolansa da axşamları öz evlərinə dönən uşağın bəzən səhərədək pəncərəsindən süzülən lampa işığı keçməzdi. Hələ o vaxtdan uşaqlar onun gecələr divlərlə oynadığını uydurmuşdular. Lakin, zamanla Səməd kəndin ən sayılıb-seçilən oğullarından olmuş, ağacdan qaşıqlar, balta sapı, bel sapı, həvəngdəstə hazırlayıb kənd camaatının işinə yaradığına görə uşaqların uydurduğu “divlərin oyun yoldaşı” kimi söyləmələr unudulmuşdu.
Kirkinənin qanlı əhvalatının ardınca artıq hamı o vaxtkı deyilənləri sözbəsöz xatırlayır, bir-birinə baxaraq Səmədin evini işarə edib başlarını bulayırdılar. Yaxınlaşan Xıdır İlyas gününə gedən qızğın hazırlıq da cavan oğlanı kənd camaatının yadından çıxartmır, söhbətdən kənarlaşdırmırdı.
Bir gün səhər alaqaranlığında kimsə Səmədin kirkirə çiynində kənddən çıxdığını, üzü dağ yoluna tərəf getdiyini görmüşdü. Kəndə çaxnaşma düşmüşdü. Hər nə olursa-olsun, dillərində söyləmələr böyüyüb dağdan böyük olsa da, bu kənddə hamının ürəyi saf, duyğuları bu gün-sabah qapıya dayanacaq bahar kimi zərif idi. Heç kim Səmədin bu kənddən getməyini, özü də küsüb getməyini istəməzdi. Məsələni kənd ağsaqqalları müzakirə etməyə çalışırdılar. Lakin, “müzakirə” anlayışı hələ bu kəndə gəlib çatmamışdı. Hərə öz fikrini qışqıra-qışqıra deyir, qarşısındakı insanın nə düşündüyünü eşitməyə hövsələsi çatmırmış kimi əsəbiliklə əl-qolunu ölçürdü. Nəhayət, yenə Nizam arvad öz təmkini, “ağır oturub, batman gəlişi” ilə məsələyə müdaxilə elədi. O, bir ucu qurğuşunlu koğasını dizinə dayaq eləyib üzünü dağ yoluna tutdu. Birinci daşlığa çatmamış artıq kənd camaatı Muncuqlu gölünün qarışıq düşmüş muncuqları kimi onun arxasınca yol başlamışdı.
Kəndlilər Səmədi çox uzaqda tapdılar. Oğlan el arasında “Qanlı daş” deyilən daşın böyründəcə kirkirəsi qarşısında oturub məhzun-məhzun bayatı çağırırdı. Adamları gördükdə ayağa qalxıb köynəyinin biləyilə gözünü silməyə cəhd elədi. Nizam arvad yaşı bilinməyən, əsrlərdir yağışlarda yuyunmuş, qardan kürk geyinmiş, yayın qızmarında dəmirçi kürəsi kimi istidən köyrümüş boz daşların birinin üstündə oturub nəfəsini dərdi. Səsinə bir az mərhəmət, bir az da danlaq qatdı:
-Bala, adamın ürəyini üzməzlər. Səhərin alatoranından burda nə işin var, a qadasın aldığım? Bəs sən bilmirsən ki, rəhmətliklərin bu kəndə amanatısan? Bizi onların yanına üzüqaramı göndərmək istəyirsən? Deməzlərmi ki, ay camaat, amanata xəyanət edibsiniz?
Səməd günahkar duruşu ilə adamların ürəyini çoxdan yumşaltmışdı. İndi hamı onun nə söyləyəcəyini eşitmək üçün bir-birini irəli itəliyirdi. Səməd gözünü qanlı kirkirəyə zilləyib sözə başladı:
-Hər dəfə bu tərəflərə gələndə atam mənə “Qanlı daş” əfsanəsini danışardı. Buraları o qədər həzinliklə sevirəm ki… Atam o əhvalatı danışdıqca özümü bu daşın qarşısında suçlu sanırdım. Bu “Qanlı daş”ın hekayəsinin də söylənti olduğunu güman edirdim. Gerçək imiş…
Kənd camaatı bir-birini daha səbirsizliklə itələyir, Səmədin sözlərini kəlmə-kəlmə yaddaşlarında heykələ çevirməyə çalışırdılar. Səməd danışırdı:
-Sarısu da cavan bir ovçu yaşayırmış. Oxundan bir hədəf yayına bilməzmiş. Onun ovçuluq məharətindən cavanlar da, qocalar da ağız dolusu danışarmış. Cavan ovçu qonşu qızı Gülpərinin eşqinə alışır. Necə deyərlər, sinəsi işvəsindən, qəmzəsindən qara daşları əridən gözəllər gözəli Gülpərinin nişangahına çevrilir. Gündüzlər meşələri dolaşan aşiqin gecələr gözlərinə yuxu getmir. Gülpəri əvəzinə ulduzlarla danışır. Ovçu ata-baba adətilə qıza elçi göndərir. Qızın təkidilə atası oğlanı çətin sınaqdan çıxarmağı qərara alır: “Meşədə maralı nənəm də vurar. Kəpəz dağında-Maralgölün qırağında, daşlar arasında məskən salan bir maral var. Əgər onu vurub gətirsə, qızı ona verərəm. ” Cavan ovçu ox-yayını götürüb daşlı-qayalı yerə gedir. Deyilən maralı görüb izinə düşür. Ox atır, amma marala dəymir. Yenə ox atır, yenə maral salamat qalır. Hər dəfə bir qaya sipərə çevrilib maralı qoruyur. Oxlar qayaya dəyir, marala dəymir. Gecə-gündüz maralla ovçu arasında çətin mübarizə gedir. Ancaq ovçu yavaş-yavaş maralı sıxışdırır, ağzını qayalıqdan daşlığa salır. Qayalar kiçilir, sipərlər xırdalanır, maral üçün gizlənmək çətinləşir. Əlacı kəsilən, qayalardan uzaq düşən maral daşlara sığınır. Daşlar da fədakarlığını göstərir, sədaqətini sübuta yetirir. Kiçik sinəsini böyük maralın önünə verir, mahir ovçunun oxuna hədəf edir. Nəhayət, ovçu maralı haldan salır. Maral amansız oxdan yayınmaq üçün getdikcə balacalaşan daşların arxasında çox çətinliklə gizlənir. İşi asanlaşan ovçu maralı yaman yerdə yaxalayır. Bu dağların, meşələrin yaraşığını qoruyan daş maralın özündən qat-qat kiçik olur. Marala sipər olmağa, dayaq olmağa imkanı çatmır. Elə bu dəm ovçu arzusuna çatmaq üçün yayı çəkir. Ox beş addımlıqdakı marala dəyir. Ancaq onun əvəzinə daş inləyir. Son nəfəsdə maralı qoruya bilməyən daşın köksündən al-qırmızı qan axır. Oğlan “Qanlı daş”a baxıb ovçuluqdan da, belə sevdadan da əl çəkir… Mən kirkirəni bu daşdan hazırlamışdım. Bu daşın lənətli olmadığına, elin işinə yarayacağına özümü inandırmaq istəyirdim… Amma, daş məni də yendi. O, hələ də maralın yasını saxlayır.
Səməd susdu. Kəndlilər “Qanlı daş”dan, bir də onun böyründə almaz quzu axura sığınmış kimi duran kirkirədən heyrət dolu baxışlarını ayıra bilmirdilər. Minilliklərin açılmamış sirri onların anlayacağı dildə deyildi…

Şəfa Vəli

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
15%
4 Star
11%
3 Star
11%
2 Star
22%
1 Star
41%

1. 271 thoughts on “Şəfa Vəli – KİRKİRƏ (hekayə)

 1. The Greatest Guide To blood sugar
  Let us take a look at Every single dietary supplement component on its own to know much better what it can perform
  And exactly how it works. Only then will we fully realize what the nutritional supplement
  can achieve.

  Measuring your A1C is a substitute for measuring fasting blood glucose.
  Measuring blood glucose directly which has a finger prick (glucometer) or a blood draw at
  your physician’s Business office lets you already know your
  blood sugar at that instant, though the A1c value you can get
  gives an estimate of your respective common blood sugar levels over the past three months.

  Handling diabetic issues doesn’t necessarily mean you have to sacrifice experiencing foods you crave.
  Diabetic issues Self-Management provides more than 900 diabetes friendly recipes to
  choose from such as desserts, lower-carb pasta
  dishes, savory principal meals, grilled choices and much more.

  #detoxilavishealth #detoxilavisprice #detoxilavisbenefits #detoxilavisreveiews
  #detoxilavisingredients

  If You’re not an Ayurveda practitioner, be sure to consult your Ayurveda
  practitioner before utilizing any Ayurvedic or herbal
  products.

  Now, the problem is when insulin is in excess of-made,
  the human body goes into panic manner and it starts resisting insulin. This is termed insulin resistance.

  With this situation, the human body is not able to take in blood sugar properly.

  Kind two diabetes may be cured totally and the individual may even get off medication. Nonetheless, this can only be performed by Altering your Way of life entirely.
  Also, if your sugar is high then you might want
  to choose your medicines.

  Experts note that strict adherence to elaborate blood sugar targets isn’t generally the top tactic, especially for youngsters.
  Mom and dad may see that a health care provider presents more
  simple recommendations for kids than Older people if the
  benefits outweigh the threats.

  Surgical elimination from the wrist and forearm is done in sufferers with circumstances like serious damage with irreplaceable loss of
  blood provide to your wrist or/and forearm; illnesses for example peripheral vascular
  ailment [PVD] (blood vessel disease), diabetes, blood
  clots, or sepsis (serious infection); burns, thermal
  accidents, and injury secondary to extreme cold publicity on the wrist or/and forearm; surgical treatment to eliminate
  tumors or infected region with the bones and muscle mass,
  ulcers, and pathological fractures.

  Unique demands can vary, and a physician will established targets Initially of
  remedy. They may adjust these targets as treatment method progresses.

  Moreover, BeLiv Blood Sugar Aid is a good nutritional supplement that lowers
  blood sugar and enhances the wellbeing of patients.
  The goodness is the general wellbeing Rewards can not be overstated as people today suffering through the disorder could
  testify to this.

  Which have ketones, or an Strength source made by the liver,
  and superior blood glucose levels, which would point out you might require a lot more insulin

  The Recovery Village aims to improve the quality of life for
  persons battling material use or mental well being ailment with actuality-primarily based articles about the nature of behavioral health conditions, treatment
  selections and their connected results.

  An A1C take a look at steps anyone’s average blood sugar levels in excess of 3 months.
  It may present if glucose administration procedures are Doing the job with time.

  https://afrads.com/getting-my-beliv-blood-sugar-oil-to-work/

 2. I seriously love your blog.. Very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as Iím looking to create my own site and want to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Thank you!

 3. A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you should write more on this subject matter, it may not be a taboo matter but usually people do not talk about such topics. To the next! Cheers!!

 4. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

 5. This is the perfect webpage for anybody who would like to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject which has been written about for ages. Excellent stuff, just excellent!

 6. When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Cheers!

 7. You actually make it seem so easy with your presentation but I find
  this matter to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 8. The next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, however I genuinely thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you were not too busy looking for attention.

 9. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I acquire actually loved account your blog posts. Any way I will be subscribing in your augment and even I fulfillment you access consistently fast.

 10. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Many thanks!

 11. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really loved surfing
  around your weblog posts. In any case I’ll be subscribing for your rss feed and I am hoping you write
  once more very soon!

 12. I am really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into
  any internet browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about
  my website not operating correctly in Explorer but
  looks great in Firefox. Do you have any advice to help fix this problem?

 13. Hey very cool site!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
  I will bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am glad to find numerous helpful info right here in the publish, we’d like
  develop more strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 14. I must show my appreciation to this writer for bailing me out of this crisis. After surfing around through the world-wide-web and coming across tricks that were not helpful, I thought my entire life was gone. Existing without the presence of approaches to the difficulties you have fixed by way of your main report is a serious case, as well as those which could have adversely damaged my career if I hadn’t noticed your blog post. Your primary knowledge and kindness in maneuvering every item was vital. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thanks so much for the skilled and effective guide. I won’t hesitate to recommend your web blog to anyone who requires direction about this subject.

 15. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 16. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS. I donít understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 17. Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours
  lol

 18. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your internet site.

 19. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am concerned about switching
  to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 20. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am having difficulties with your RSS. I donít know the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 21. Good day! I could have sworn Iíve been to your blog before but after browsing through a few of the posts I realized itís new to me. Nonetheless, Iím definitely delighted I came across it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 22. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, could test this… IE nonetheless is the market leader and a large portion of other people will omit your fantastic writing because of this problem.

 23. Iím impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog thatís both equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that too few people are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my hunt for something relating to this.

 24. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 25. Iím impressed, I must say. Rarely do I come across a blog thatís both educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this during my search for something regarding this.

 26. A lot of what you claim is astonishingly legitimate and that makes me ponder the reason why I had not looked at this in this light previously. This article truly did switch the light on for me personally as far as this subject goes. But at this time there is actually just one point I am not really too comfortable with and while I make an effort to reconcile that with the actual core idea of your position, permit me see exactly what all the rest of your readers have to say.Well done.

 27. Whats up this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 28. Hello there! This blog post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

 29. You’re so awesome! I don’t suppose I’ve truly read through a single thing like that before. So wonderful to discover somebody with genuine thoughts on this subject. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with some originality!

 30. S?fa V?li – KIRKIR? (hekay?)

  Для пользователей, кто находиться в поисках интересных товаров, мы рекомендуем рассмотреть официальный сайт Гидра: https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com. Это уникальная платфорама, которая предоставляет каждому найти необходимый для себя позицию и заказать его в несколько кликов. Здесь можно найти все самое интересное, сравнить сделки разных продавцов и подобрать для себя лучшее. Гидра сайт – это универсальная территория, в которой собраны десятки тысяч предложений от людей во всех городах России. Достаточно только перейти на веб-сайт hydraruzxpnew4af, выбрать интересующую категорию и выбрать все самое нужное среди множества предложений. Главное, что Гидра сайт действует полностью инкогнито и не нуждается в дополнительных манипуляциях для функционирования. hydra shop

 31. S?fa V?li – KIRKIR? (hekay?)

  Гидра – официальный сайт торговой анонимной площадки, которая является самой крупной в РФ. Перейдя в Гидра магазин, вы получаете доступ ко всем товарам. И здесь каждый сможет найти для себя подходящее решение. На данный момент на площадке можно увидеть миллионы товаров и услуг разного направления и ее посещают люди из всех стран СНГ. При этом Hydra union не требует дополнительной установки браузера TOR и соединения через него. Площадка полностью анонимна и работает автономно. Вам достаточно только перейти по ссылке Hydra: https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com . Далее потребуется пройти простую регистрацию, и после этого получить доступ к огромному каталогу магазина Гидры, в котором можно найти товары на любой вкус, независимо от ваших предпочтений. гидра зеркало

 32. Can I simply say what a comfort to discover someone who truly knows what they are discussing on the web. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people must check this out and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular since you certainly have the gift.

 33. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!

 34. S?fa V?li – KIRKIR? (hekay?)

  Гидра онион – инновационный анонимный рынок, работающий посредством позиций моментальных магазинов, доступных в любом городе РФ и СНГ. Площадка Hydra onion с развитой инфраструкторой торговли и отличными селлерами и товарами. Каждому человеку необходимо посетить данный сайт https://xn--hydr2wb-dn4cki.com и найти для себя, что-нибудь новое и полезное. Быстрое пополнение баланса, внутренний обмен, разные способы оплаты, а также анонимность переводов. Самая защищенная площадка. Обеспечивает максимальный уровень защиты и анонимности. Устройте себе феерию удовольствия и прекрасного настроения.гидра официальный

 35. Hey great weblog, just looking about some blogs, appears a pretty nice platform youre making use of. Im currently using WordPress for a couple of of my web sites but looking to change 1 of them more than to a platform comparable to yours as being a trial run. Anything in specific youd recommend about it?

 36. S?fa V?li – KIRKIR? (hekay?)

  Лучший сайт для покупки и продажи товаров – Гидра. Сегодня Гидра Юнион является самой крупной и известной анонимной торговой площадкой в России. Она предлагает свои пользователям доступ к большой базе магазинов из разных стран. Здесь можно приобрести любые товары. Также вы можете сами начать продажу, зарегистрировавшись на проекте. При этом важно понимать, что сайт гарантирует безопасность, а потому проверяет каждого своего продавца. Для этого используются различные способы, в числе которых – тайные покупатели. Потому вы можете быть уверены в качестве покупаемых товаров, честности продавцов, и безопасности покупок на Гидра онион. А для перехода на сайт, просто использовать активную ссылку Гидра анион – https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com . ссылка hydra

 37. S?fa V?li – KIRKIR? (hekay?)

  Вернется ли Hydra к работе после сокрушительного удара Германии? Конечно да! Наши разработчики позаботились об этом заблаговременно, бэкапы храняться на десятках серверов по всему миру, а так же на оффлайн носителях. Процесс дешифрования занимает огромное количество времени, чтобы обработать огромный массив данных, на данный момент идут работы по восстановлению. Чтобы продолжить пользоваться сервисом, необходимо верифицировать свой аккаунт путём пополнения баланса, а далее создать форму с темой “восстановление акканута”.Перейдите на страницу регистрации и заполните поля так, чтобы логин обязательно отличался от отображаемого псевдонима. Ссылка на официальный сайт гидра: https://hydraruzxpsnew4af.xyz

 38. Can I simply just say what a relief to uncover somebody who genuinely knows what they are talking about on the internet. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to check this out and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular since you surely have the gift.

 39. One of the major benefits of using acai berry as a weight loss aid is that it can improve your energy levels significantly. These benefits however can only come to you, if you use the purest available form of acai berry.

 40. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this. And he actually ordered me dinner simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this subject here on your web site.

 41. Hey there! This post couldn’t be written any better!

  Reading this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this
  write-up to him. Pretty sure he will have a good read.

  Many thanks for sharing!

  Restolin is extremely effective because it treats the root cause of the problem

 42. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 43. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up
  what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m
  still new to the whole thing. Do you have any suggestions for rookie blog writers?
  I’d really appreciate it.

 44. The next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, however I actually thought you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you were not too busy searching for attention.

 45. Hi there! I could have sworn Iíve visited your blog before but after looking at many of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely delighted I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 46. Took me time to read all the comments, but I genuinely enjoyed the article. It proved to become extremely beneficial to me and I am positive to all of the commenters here! It is constantly nice whenever you can not only be informed, but additionally entertained! Im sure you had enjoyment writing this post.